Wiadomość
Historia szkoły Drukuj

TablicaHistoria Szkoły Podstawowej w Kościelcu sięga lat przedwojennych. Zajmowała niewielki, parterowy budynek, w którym mieściły się 3 sale lekcyjne. Usytuowana była w miejscu dzisiejszego trawnika po lewej stronie obecnej szkoły. Uczyły się w niej dzieci z klas od I do III. Dzieci z Kościelca z klas wyższych uczyły się w nieistniejącej już Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzanowie. Nieużywany budynek "starej" szkoły został wyburzony w połowie lat 80-tych.

Budowa dużej, jak na tamte czasy, Szkoły Podstawowej nr 6 w Chrzanowie została zakończona w 1972 roku i wtedy też nastąpiło uroczyste otwarcie naszej szkoły. Nadano jej wówczas imię Juliana Marchlewskiego. Hymnem szkoły była pieśń Wszystko co nasze Polsce oddamy.

Dyrektorami naszej szkoły byli m.in.: w latach 80-tych pani Krystyna Ferenc, w latach 90-tych pani Barbara Odrzywołek. Od roku 2001 szkołą kieruje pan Marek Gancarczyk.

Liczebność uczniów naszej szkoły była bardzo zmienna. Były lata kiedy klasy dzielone były na A i B, a w każdej z klas było po 26-28 uczniów przy systemie 8-klasowym. Dzieci uczyły się systemem zmianowym, a ostatnie lekcje kończyły się ok. 17:00. Sytuacja znacznie się polepszyła w 1986 roku, kiedy została oddana do użytku Szkoła Podstawowa nr 8 i znaczna część uczniów naszej szkoły została do niej przeniesiona.

Wraz ze zmianą systemu politycznego w Polsce nasza szkoła przestała nosić imię Juliana Marchlewskiego i przez prawie 10 lat była szkołą "bezimienną".

Patron szkołyStaraniem pani dyrektor Barbary Odrzywołek, Rady Pedagogicznej, rodziców i uczniów naszej szkoły 14 czerwca 2000 roku nastąpił uroczysty akt nadania szkole imienia Jana Pawła II. W wydarzeniu tym uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, powiatowych i oświatowych. W tym dniu w Kościele Parafialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Chrzanowie - Kościelcu ksiądz kardynał Franciszek Macharski odprawił mszę świętą dziękczynną w intencji nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie.

Dzisiaj w naszej szkole uczy się 138 uczniów. Nad rozwojem ich wiedzy czuwa 13 nauczycieli.

Poprawiony: poniedziałek, 30 września 2013 10:31