Wiadomość
Misja Drukuj

Misją szkoły jest:

  1. Pomagać wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów.
  2. Prowadzić szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych.
  3. Zapewniać równość szans i sprawiedliwość społeczną.
  4. Wspierać ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą.
  5. Zapewniać dobrze zorganizowane atrakcyjne zajęcia.
  6. Wspierać pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym całe życie.
  7. Wspierać mądrego i odpowiedzialnego człowieka.