Wiadomość
ABC Drukuj
niedziela, 05 maja 2019 20:42

ABC zachowania się uczniów podczas przerw

1.Nie wybiegaj z klasy, nie biegaj po korytarzu

2.Ustaw się przed klasą po usłyszeniu dzwonka

3.Po szkole chodź tylko w obuwiu zmiennym

4.Nie maluj po ścianach i niczego nie przyklejaj

5.Nie bij i nie popychaj kolegów i koleżanek

6.Nie używaj wulgarnych słów

7.Nie graj w piłkę na korytarzu

8.Nie niszcz sprzętu i dekoracji

9.Nie siadaj na parapetach

10.Nie krzycz, nie piszcz, nie gwiżdż, nie pluj

11.Dbaj o porządek,wrzucaj śmieci do kosza

12.Nie przebywaj w toalecie bez potrzeby, zakręcaj kran, nie niszcz urządzeń sanitarnych

13.Nie opuszczaj terenu szkoły bez wiedzy nauczyciela

14.Unikaj niebezpieczeństw zabaw lub gier, czy też sytuacji w szkole i na boisku, które mogą w konsekwencji prowadzić do groźnych urazów

15.Reaguj na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania i zgłaszaj natychmiast nauczycielowi dyżurującemu

Pamiętaj uczniu!

Przerwa jest po to, abyś mógł:

1.Odpocząć

2.Pospacerować

3.Porozmawiać z kolegami i koleżankami

4.Zjeść śniadanie