Wiadomość
STRAJK Drukuj
poniedziałek, 08 kwietnia 2019 06:17

 

STRAJK

 

Szanowni Rodzice

W dniu dzisiejszym czyli 08 kwietnia 2019r. rozpoczyna się strajk nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Zajęcia dydaktyczne nie będą się odbywały do odwołania, tj. do zakończenia strajku.


Wszystkim uczniom, którzy podczas strajku będą uczęszczali do szkoły, zapewniam zajęcia opiekuńcze w godzinach pracy szkoły, zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, a dla uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej - zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy.
O bieżącej sytuacji oraz o terminie zakończenia strajku będą Państwo poinformowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej szkoły.
Z poważaniem Agnieszka Białozyt - dyrektor szkoły.