Samorząd uczniowski

Miłosz Chanek

przewodniczący

Maria Siata
Jan Bryk

Poczet sztandarowy

z-ca przewodniczącego

Renata Dzikowska, Natalia Jaworek (poczet sztandarowy)

opiekunowie