Koła zainteresowań

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE- DOSTOSOWANE DO POTRZEB I OCZEKIWAŃ NAJMŁODSZEGO POKOLENIA

Zajęcia rozwijające dla klas I

Termin zajęć: wtorek,  środa, godz. 7:20

Prowadząca: Ewa Banduła