KADRA PEDAGOGICZNA

mgr Agnieszka Białożyt

Dyrektor Szkoły

mgr Ewa Trębacz

Sekretarz szkoły

mgr Bernadetta Wójcik

język polski, muzyka

mgr Agnieszka
Walkiewicz-Stojak

język polski

mgr Natalia Jaworek

język angielski

mgr Agnieszka Dyba

język angielski

mgr Renata Dzikowska

matematyka

mgr Magdalena Stanclik
geografia

mgr Ewa Banduła

edukacja wczesnoszkolna

mgr Marek Gancarczyk

edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Raźniak

edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Liszka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Supernat

wychowanie fizyczne

mgr Jolanta Ciejek

hitoria, plastyka, pedagog szkolny

mgr Anna Grzywa

biologia, chemia,
przyroda, informatyka

mgr Agnieszka
Gruszczyńska- Pałgan

historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka

mgr Paweł Rokita

technika

ks Adam Ból

religia

mgr Magdalena
Przebinda-Plewińska

muzyka

mgr Sylwia Łuszczek

fizyka

mgr Natalia
Pawłowska- Motyka

zajęcia rewalidacyjne

mgr Łukasz Wojciechowski

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marta Czopek

świetlica szkolna

mgr Monika Kula

 doradztwo zawodowe

mgr Aneta Szot

język niemiecki