DOKUMENTY

DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

Statut szkoły PDF
Zmiany w statucie dotyczące oceny z zachowania PDF
Uchwała nr 2/2019/2020 w sprawie zmian w Statucie Szkoły PDF
Uchwała nr 22/2019/2020 w sprawie zmian w Statucie Szkoły
 
 PDF
 
Program Profilaktyczno-Wychowawczy PDF
Kalendarz organizacyjny szkoły rok szkolny 2019/2020 PDF
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie PDF
Regulamin korzystania z szafek skrytkowo-ubraniowych PDF
Regulamin działalności Szkolnego Koła Wolontariatu PDF
Oświadczenie rodzica małoletniego pacjenta w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego opieki zdrowotnej nad dzieckiem PDF
Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie PDF
Rekrutacja - dokumenty  
 
 
 
 
Zarządzenie organizacja zajęć - koronawirus PDF
Procedury przyjmowania uczniów na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze PDF
Procedury bezpieczeństwa PDF
Postępowanie na wypadek koronawirusa PDF
Deklaracja przyjęcia ucznia na zajęcia PDF
Oświadczenia PDF
Oświadczenia konsultacje - rewalidacja PDF
Kryteria oceniania klasy I - III - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania język angielski klasy I - III - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania język angielski klasy IV - VI - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania  język polski - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania matematyka - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania historia - aneks (zdalne nauczanie) 1 PDF
Kryteria oceniania historia - aneks (zdalne nauczanie) 2 PDF
Kryteria oceniania historia - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania język niemiecki - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania język angielski klasy VII i VIII - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania geografia - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania biologia - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania chemia - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania plastyka - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania wychowanie fizyczne - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Egzamin 2020 informacje dla uczniów i rodziców. PDF
Podział klas I 2020/2021 PDF
Wyprawka klasa I PDF
Szkolny zestaw  podręczników 2020/2021 PDF


Wszystkie dokumenty są w formacie PDF.
Do ich przeglądania niezbędne jest oprogramowanie, np. Adobe Reader.