DOKUMENTY

DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6

Statut Szkoły PDF
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2021/2022 PDF
Konkurs na Dyrektora szkoły PDF
Karta zgłoszenia dziecka z obwodu szkoły do klasy pierwszej PDF
Karta zgłoszenia dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej PDF
Kalendarz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 PDF
Uchwała nr 9 zmiany w Statucie Szkoły PDF
Uchwała nr 22/2019/2020 w sprawie zmian w Statucie Szkoły PDF
Wniosek o objęcie opieką świetlicową w okresie zawieszenia zajęć PDF
Załącznik do Zarządzenia nr 30. Procedury bezpieczeństwa w okresie stanu epidemii- Tradycyjna forma kształcenia.  PDF
Zarządzenie 2/2021 - organizacji pracy w wariancie B -mieszana forma kształcenia (hybrydowa) PDF
Zarządzenie nr 50/2020 nauczanie zdalne PDF
Zapisy do Państwowej Szkoły Muzycznej w Chrzanowie PDF
Podanie o duplikat legitymacji szkolnej PDF
Raport o stanie dostępności PDF
Program Profilaktyczno-Wychowawczy PDF
Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego dla rodziców w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie PDF
Regulamin korzystania z szafek skrytkowo-ubraniowych PDF
Regulamin działalności Szkolnego Koła Wolontariatu PDF
Oświadczenie rodzica małoletniego pacjenta w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu dotyczącego opieki zdrowotnej nad dzieckiem PDF
Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie PDF
Rekrutacja - dokumenty  
Karta zapisu do świetlicy PDF
Zwolnienie z religii PDF
 Zwolnienie z drugiego języka nowożytnego PDF
 Zwolnienie z uczestnictwa w zajęciach WDŻR PDF
Deklaracja przyjęcia ucznia na zajęcia PDF
Oświadczenia PDF
Oświadczenia konsultacje - rewalidacja PDF
Przedmiotowy system oceniania w edukacji wczesnoszkolnej PDF
Kryteria oceniania klasa 2a PDF
Kryteria oceniania klasa 2b PDF
Kryteria oceniania klasa 3 PDF
   
Przedmiotowy system oceniania język polski PDF
Przedmiotowy system oceniania matematyka klasa 4 PDF
Przedmiotowy system oceniania matematyka klasa 6 PDF
Przedmiotowy system oceniania matematyka klasa 7 PDF
Przedmiotowy system oceniania matematyka klasa 8 PDF
Przedmiotowy system oceniania historia klasy 4 - 8 PDF
Przedmiotowy system oceniania geografia PDF
Przedmiotowy system oceniania WOS PDF
Przedmiotowy system oceniania z przyrody klasa 4 PDF
Przedmiotowy system oceniania z biologii PDF
Przedmiotowy system oceniania z chemii PDF
Przedmiotowy system oceniania język angielski PDF
Przedmiotowy system oceniania język angielski PDF
Przedmiotowy system oceniania język niemiecki PDF
Przedmiotowy system oceniania język niemiecki PDF
Przedmiotowy system oceniania informatyka PDF
Przedmiotowy system oceniania wychowanie fizyczne PDF
Przedmiotowy system oceniania muzyka PDF
Przedmiotowy system oceniania plastyka PDF
Kryteria oceniania klasy I - III - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania język angielski klasy I - III - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania język angielski klasy IV - VI - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania  język polski - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania matematyka - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania historia - aneks (zdalne nauczanie) 1 PDF
Kryteria oceniania historia - aneks (zdalne nauczanie) 2 PDF
Kryteria oceniania historia - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania język niemiecki - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania język angielski klasy VII i VIII - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania geografia - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania biologia - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania chemia - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania plastyka - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Kryteria oceniania wychowanie fizyczne - aneks (zdalne nauczanie) PDF
Egzamin 2020 informacje dla uczniów i rodziców. PDF
   
Wyprawka klasa I PDF
Szkolny zestaw  podręczników 2020/2021 PDF
Kalendarz organizacyjny na rok szkolny 2020/2021 PDF


Wszystkie dokumenty są w formacie PDF.
Do ich przeglądania niezbędne jest oprogramowanie, np. Adobe Reader.